شوخی احمقانه صدام حسین با همسرش

صدام حسین به سنگدلی و وحشیگری در دنیا مشهور بوده است او از ابتدای جوانی روحیه ای جنگجو و خویی وحشی داشته است که او را فردی قصی و القلب بار آورده است.

در ادامه نوعی از شوخی های وحشتناک صام حسین را می بینیم


شوخی های صدام حسین

صادم حسین از جوانی به تفریحات عجیب و قریبی علاقه مند بود او علاقه داشت تا با انجام تفریحات بسیار خطرناک و مرگ آور، میزان سنگدلی و جسارت خود را به اطرافیانش نشان داده تا در دل انها رعب وحشت ایجاد کند.

بارها اتفاق افتاده بود که تنها بخاطر خیانت یک یا چند نفر از اهالی یک روستا، تمام مردان آن روستا را اعدام کرده است صدام حسین با ایجاد ترس و وحشت بود که حکومت می کرد.


شوخی احمقانه صدام حسین با همسرش! عکس

شوخی احمقانه صدام حسین با همسرش

شوخی احمقانه صدام حسین با همسرش! عکس

عکسی از شوخی احمقانه صدام حسین با همسرش منتشر شده است که در ادامه مشاهده می کنید.
شوخی مرگبار صدام حسین با همسرش

جنایتکار بعثی عراق که در سال ۲۰۰۳ به هلاکت رسید، از ابتدا قاتل پروش یافته است.

صدام حسین که در جهان به عنوان شخصیتی دیکتاتور معرفی شده است خوی وحشی‌گری خود را در زمان جنگ تحمیلی برای جهانیان که در آن زمان چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ تسلیحاتی به عراق کمک می‌کردند نشان داده است.

در تصویر زیر صدام حسین را در حالی مشاهده می‌کنید که کلت خود را روی سر همسر خود قرار داده است.


صدام در کنار همسرش