انتشار عکس زنان ایرانی


سفره هفت سین، نماد نوروز ایرانیان می باشد که از زمان باستان به یادگار نزد ایرانیان بجا مانده است ایرانیان با گستردن سفره ای که در ان هفت نماد مهم زندگی قرار دارد نوروز و سال جدید را به امید سالی