انتشار عکس زنان ایرانی


اینستاگرام که شهرت و محبوبیت خود را مدیون ایرانیان می باشد در آغاز سال جدید شمسی با انتشار تصویری از پوشش زنان ایرانی، نوروز را به کاربران محبوب خود تبریک گفت.